برنج 3000 ساله در شهر سوخته کشف شد!

در یک کوزه موجود در شهر سوخته مقداری برنج پیدا شده است که سابقه 3000 ساله دارد. باستان شناسان این برنج کشف شده را تحولی عظیم می دانند. مجموعه آراد برندینگ همراه شما است.

نشاسته های موجود در برنج کامفیروز بسیار زیاد می باشد که این خود یک حسن به حساب می آید. خاصیت بی نظیر برنج کامفیروز غیر قابل انکار می باشد. قیمت برنج کامفیروز به دلیل نوسانات بازار متفاوت می باشد.

برای فروش برنج کامفیروز می توان از طرق مختلف اقدام نمود و یکی از این موارد از طریق سایتهای معتبر می باشد.برنج کامفیروز استان فارس دارای قدمت طولانی می باشد.